Ana içeriğe geç

KDV %8'E İNDİRİLDİ.

 1. DUYURU
 2. KDV %8'E İNDİRİLDİ.
KDV %8'E İNDİRİLDİ.

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/18

KONU: Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

2 Ocak 2020 tarihli ve 30996 sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile KDV oranı; tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %1, aşağıdaki listede yer alan mobilyaların tesliminde %8 ve toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde %1 olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar'a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Bu Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar'a ekli;

 • (I) sayılı listenin 3 üncü sırasının sonuna “tavuk yumurtası,” ibaresi eklenmiştir. Diğer taraftan 2007/13033 Sayılı Karar’ın 1 inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında “(I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.” hükmüne yer verilmektedir. Buna göre, tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde KDV oranı %1’e indirilmiş; ancak perakende teslimlerinde bu oran %8 olarak uygulanacaktır.

 • (I) sayılı listenin 6 ncı sırasında yapılan değişiklik uyarınca, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine tesliminde KDV oranı %1’e indirilmiştir.

 • (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir. Böylelikle mobilya ürünlerine ilişkin teslimlerde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

     Ladin'i Seviyorum

     © Copyright 2021 Ladin Mobilya. Her hakkı saklıdır.

     Web tasarım : Weebim