Our Policy

  1. Quality & r&d
  2. Our policy

Kalite ilkemiz tek bir cümleyle şu şekilde özetlenebilir:
Müşteri memnuniyeti "1" numaralı işimizdir.
Önce Kalite. Müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için, mükemmel ürün ve hizmet kalitesine sahip olmalıyız.
Müşterilerimiz, işlerimizin odağıdır. İşlerimizi her zaman müşterilerimizi düşünerek ve rakiplerimizden daha mükemmel ürün ve hizmet sağlayacak biçimde yaparak, müşterilerimizin bize güvenmesini ve bağlanmasını mutlaka sağlamalıyız.
Sürekli iyileştirme ve AR-GE’ ye yatırım başarımızın temelidir. Yaptığımız her işte mükemmel olmayı hedeflemeliyiz. Ürünlerimizin değerinde, güvenilirliğinde ve güncelliğinde; insan ilişkilerimizde, rekabet yeteneğinde ve kârlılığımızda mükemmel olmak için iyileştirme çalışmalarımız günlük hayat tarzı haline gelmelidir. Bu amaçla yöneticilerimiz, şirketimizin kalite hedeflerini belirleyerek her seviyeye yayılımını sağlar ve düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirme fırsatlarını belirler.

Takım çalışması bizim için yaşam tarzıdır. Biz bir aileyiz. Birbirimize güvenir ve saygı duyarız. Birbirimizi anlamak, güven duymak ve birbirimizi desteklemek için; şirketimizde, açık, önyargıdan uzak, karşılıklı etkin iletişime dayanan çalışma ortamının sağlanmasına gayret ederiz.
Bölge müdürlüklerimiz, bölge bayilerimiz ve yetkili satıcılarımız bizim iş ortaklarımızdır. Bölge müdürlüklerimiz, bölge bayilerimiz, yetkili satıcılarımız ve iş ilişkisi içinde bulunduğumuz diğer kuruluşlarla ilişkilerimizde karşılıklı yarar sağlanması ve birlikte büyümek prensibimizdir.

Dürüstlükten vazgeçilemez. Şirketimizin tüm işlemlerinde dürüst yöntemlerle topluma katkı sağlayarak çevremizin saygınlığını kazanmalıyız. Kapılarımız, etnik köken ve kişisel inanç ayrımı yapılmaksızın, kadın-erkek herkese açıktır.

Yavuz Medya Kayseri

© Copyright 2018 Furniture Laden. All rights reserved..